2016-05-01 Mexiko (340)

at 1400 × 933 in Tag 94 – 115 Mexiko

das heutige Abendessen ist ein „Salatbuffet“